La Colla Mitjana de Bastons de Sitges amb motiu del 40è aniversari de la seva creació, serà l’encarregada de realitzar la catifa i altar del Cap de la Vila de Sitges.

La catifa, que tindrà un disseny relacionat amb els bastons i altres elements de la colla, es confecciona cada any per una entitat, associació, etc. sitgetana que ho hagi sol·licitat a la Comissió de Corpus.

Tot i que ja se’n feien amb molta anterioritat, des de 1942 que es documenten catifes confeccionades a la plaça del Cap de la Vila. Posteriorment es convertirien en una de sola en tota la plaça, com demostra el fet que en 1949 fos exclosa del concurs de catifes. El 1951 s’instal·là un altar tocant a una de les voreres del Cap de la Vila i es va fer al seu voltant una catifa circular, estructura que es mantindria l’any següent i a partir d’aquest moment, una entitat o associació sitgetana seria l’encarregada de confeccionar cada any la catifa del Cap de la Vila, situant al mig de la plaça un altar.