ELEMENTS DEL SEGUICI

CORPUS de Sitges

DESCOBRIU TOTS ELS BALLS, ENTREMESOS I IMATGERIA, JUNTAMENT AMB LA RESTA D’ELEMENTS DE LA PROCESSÓ DEL CORPUS DE SITGES

Foto de capçalera: Arribada de la custòdia sota tàlem a l’església parroquial de Sitges en la Processó de Corpus de 2017. | Foto: © Autor: Adrià Montroig i Meunier, Tots els drets reservats.
Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.