LA COMISSIÓ

CORPUS de Sitges

En l’actualitat, el màxim organisme responsable de l’organització del Corpus de Sitges és la Comissió Municipal del Corpus, que actua per delegació de l’Ajuntament de la vila i és nomenada pel Ple de la Corporació. El seu funcionament i les seves competències estan supervisades per la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes. I segueixen la mateixa base i estructura, que les altres 3 comissions municipals d’organització de les principals festes sitgetanes: Festa Major i Santa Tecla, Carnaval i Reis.

El/la president/a de la Comissió és nomenat per l’Ajuntament i és el responsable de triar, d’entre persones que estiguin vinculades en la festa o algun dels seus elements: catifes, exposició de clavells, concurs de balcons i façanes i/o mostra de bonsais, o d’entre els grups i colles que participen en la festa, els vocals. D’aquesta manera, la Comissió tindrà alguns dels seus membres designats específicament per encarregar-se de gestionar tot el referent a les catifes i la seva confecció, l’exposició de clavells, el concurs de balcons i façanes i la mostra de bonsais.

Quan el/la president/a ha confeccionat la Comissió, la regidoria de Cultura, Tradicions i Festes la presenta per la seva aprovació en el Ple Municipal de la Corporació. El 18 de desembre de 2021 es va aprovar l’actual Comissió Municipal del Corpus de Sitges, formada per:

PRESIDENT:
Sr. Eduard Tomás

VOCALS:
Sra. Laura Arbonés
Sra. Marga Domingo
Sr. Lluís Chacón
Sra. Laura Gómez
Sr. Javier Quintanilla
Sra. Anna Sànchez
Sra. Sònia Romà Cornellana
Sra. Marcela A. Scheveloff

Aquesta Comissió treballa de forma coordinada amb la Regidoria de Cultura, Tradicions i Festes, la parròquia i les entitats i associacions coorganitzadores de diversos actes de la Festa.