BIBLIOGRAFIA

CORPUS de Sitges

PUBLICACIONS, FOTOGRAFIES, MATERIAL AUDIOVISUAL I FONS DOCUMENTALS DEL CORPUS DE SITGES

MONOGRAFIES

 • COLL i MIRABENT, Isabel. Fitxa: La processó de Corpus, d’Arcadi Mas i Fondevila. Museus de Sitges. Sitges, 2002.*
  Les gràcies i perdons, que guanyen los confrares de la Confraria del Cos Preciós de Jesu Christ, instituïda en la església parroquial de Sant Barthomeu, y Santa Tecla, de la vila de Sitjes, Bisbat de Barcelona. Impremta Josep Forcada. Barcelona, 1676. Arxiu Històric Municipal de Sitges.
  Llibre de Confrares de la Confraria de la Minerva de Sitges. IV.1. Confraria del Santíssim Sagrament. 1675. Arxiu Històric Municipal de Sitges.

 • MARZAL i ORTIZ, Miquel. “Mar al peu, clavells al niu”. La confecció de les catifes de Corpus. La Xermada. nº15. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2000.*

 • MARZAL i ORTIZ, Miquel. L’Altar i la catifa de flors del Cap de la Vila: 1952-1957. Les bases d’una manera d’entendre el seu disseny. GES. Sitges, 2012.*

 • MIRET MESTRE, Xavier. L’ou com balla. Una tradició arrelada al Corpus sitgetà. La Xermada. nº15. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2000.*

 • MIRABENT i MUNTANÉ, Antoni. Exposicions de Clavells – Catifes de flors per Corpus. Quaderns de Sitges. Ajuntament de Sitges. Sitges, 1997.*

 • MONTORNÈS i DALMAU, Frederic. Les catifes de flors a Sitges, un costum tradicional? GES. Quaderns nº 26. Sitges, 1988.*

 • SOLER i CARTRÓ, Josep. La Festa del Corpus en el Sitges Vuitcentista. El Eco de Sitges. 18 de juny de 1933.*

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. Corpus: La Festa. Història i evolució del Corpus de Sitges (1360-2017). Ajuntament de Sitges-GES. Sitges, juny 2017.*

 • YLL i MARTÍNEZ, Joan. Detalls del Corpus: en els altars de les cases particulars. La Xermada. Nº21. Sitges, 2001.*

 

BIBLIOGRAFIA REFERENT AL CORPUS DE SITGES

 • BALCELLS i RECHA, Pere Juventí. Gegants sitgetans. Retrospectiva del fet geganter sitgetà. Agrupació de Balls Populars de Sitges. Sitges, 2016.

 • CARBONELL i GENER, Josep. Don Josep Bonaventura Falç i el context històric de la seva època: una biografia local i una història política de les Espanyes i França: 1748-1803 – 1766-1808. Edicions de l’Eco de Sitges. Sitges, 1976.

 • CATASÚS, Trinitat. Poemes de Corpus. El Eco de Sitges. 25 de maig de 1924.*

 • CLARÀ i CARBONELL, Mn.Fèlix. LLOPIS i PUJOL, Bernadí. Dos treballs d’història de Sitges de mitjans del Segle XIX. GES. Sitges, 1982.

 • COLL i MIRABENT, Isabel. Arcadi Mas i Fondevila. El pintor poeta. El Centaure Groc. Barcelona, 2014.
  Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones correspondientes a Villafranca del Panadés (sic) junto con los pueblos de su partido remitida por el alcalde mayor, José Ignacio de Castelloi. CONSEJOS, 7106, Exp.65, N.2. AHN. PARES.*

 • FARRET i RAVENTÓS, Mn. Pau. Recull de datos per la historia de Sitges existents a l’Arxiu Parroquial. El Eco de Sitges. 1921-1924.*

 • FONTANALS, Blai. Cigiis (recull de dades històriques de Sitges).

 • FONTANALS, Blai. El distret món de la música Sitgetana. 1694-1920. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2009.

 • FONTANALS, Blai. El refresc. L’Eco de Sitges. 29 de maig de 1983.*

 • FONTANALS, Blai. Els Entremesos (1ª part). “BESTIARIS”. EGS. Quadern nº4. Sitges, 1984.*

 • FONTANALS, Blai. Nosaltres, els grallers. Col·lecció EGS. Amalgama Edicions. Barcelona, 2010.*

 • JULIÀ i MASÓ, Bonaventura. Diari de guerra i postguerra. Sitges 1936-1942. GES. Sitges, 2002.

 • LLOPIS i BOFILL, Joan. Assaig històric sobre la Vila de Sitges. 1889. 3a edició facsímil. GES. Sitges, 2014.

 • MUNTANER i ALSINA, Carme. Festes i celebracions a Sitges els darrers segles medievals. Programa de Festa Major i Santa Tecla 2012. Sitges.*
  Relación de las Fiestas que la Villa de Sitges en los dias 14, 15 i 16 de Mayo del Año 1814… Barcelona. Imprenta Rubió. 1814. X.Església. AHMSi.

 • ROCHA i SERRA, Joan Josep. Primeres dates cronològiques dels balls populars a Sitges. Fogall. nº3. Sitges, 1993.*

 • SERRAT, Mn. Joan. Llibre de les celebracions diàries. 11.04/03. AHPS.

 • SERRAT, Mn. Joan. Llibreta i Ordres, Notas, Cartas Circulars, y Diligencias. 1792-1814. APS.

 • SIERRA i FARRERAS, Roland. L’Abans. Recull gràfic de Sitges (1870-1965). Ed. Efadós. 2005.

 • SOLER i CARTRÓ, Josep. Costums perduts. Recull de visions i records d’un sitgetà. Ajuntament de Sitges. Sitges, 1995.

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. Els gegants moros d’en Querol i els gegants nous: La història mai explicada. La Xermada. nº50. Ajuntament de Sitges. Sitges, novembre 2017.*

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. La recuperació dels balls populars acabada la guerra civil. Programa de Festa Major de Sitges. 2016.*

DOCUMENTS D’ARXIU

 • Comisión de Festejos de la Fiesta Mayor. 1900-1924. Gastos. VI.2. Festes i Tradicions. Pressupost Festa Major i Santa Tecla. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Comunicacions Ajuntament de Sitges: Corpus i Exposició de Clavells. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Factures per conceptes de Corpus. Ajuntament de Sitges. 1976 – 1979. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Festa Major. Sobre la processó de Sant Bartomeu. 1831. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Libro de Actas de la Junta de Obra de la Parroquia de Sitges años 1865-1866. X.Església. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Llibre d’Actes Municipals de Sitges. Segles XVII-XX. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Memorials i concòrdia feta entre lo iIlustre Capítol y la Vila acerca las obligacions del pàrroco o vicari curat de dita vila. X. Església. Plet de la Vicaria Perpètua. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Pagaments Ajuntament – Confraria de la Minerva. 1849 – 1857. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Plet de la Vicaria Perpètua. X. Església. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Anotacions diverses. Corpus. Arxiu Parroquial de Sitges.

 • Full Dominical. Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.1939-1990. Arxiu Històric Municipal de Sitges – Biblioteca Santiago Rusiñol – Arxiu Parroquial de Sitges – Col·lecció Joan Yll Fontanals.

 • Gratiarum 1675-1678. f.41.48. Arxiu Diocesà de Barcelona

 • Llibre de Solemnitats. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 • Visites Pastorals a la Parròquia de Sitges. Segles XVII-XX. Arxiu Diocesà de Barcelona

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

SETMANARIS SITGETANS

 • Antologia de Sitges (1950 – 1955)*
 • Baluard de Sitges (1901 – 1924 i 1930 – 1936)*
 • Gaseta de Sitges (1929 – 1930)*
 • L’Eco de Sitges (1886 – 1936 i 1942 – actualitat)*
 • La Fita (1926 – 1931)*
 • La Punta (1924 – 1930) *
 • La Voz de Sitges (1894 – 1898)*
 • Maricel (1945 – 1950)*
 • Monitor (1921 – 1923)*
 • Revista Suburense (1877 – 1878)* 

PUBLICACIONS SITGETANES DE CULTURA POPULAR

 • Fogall (1992 – actualitat)*
 • L’Amic de les Arts (1926 – 1929)*
 • La Xermada (1996 – actualitat)*
 • Terramar (1919 – 1920)* 

PREMSA

 • Diari de Barcelona (1792 – 2009)*
 • Diari de Vilanova (1850 – actualitat)*
 • La Vanguardia (1881 – actualitat)* 

PROGRAMES DE LES FESTIVITATS SITGETANES

 • Programes de Corpus(1950 – actualitat)*
 • Programes de Festa Major de Sitges (1866 – actualitat)*
 • Programes de Santa Tecla (1952 – actualitat)*

ARXIUS EN LÍNIA DE CONSULTA DE PUBLICACIONS DIGITALITZADES

MATERIAL AUDIOVISUAL

 • Escola de Grallers de Sitges. 35 anys 1971-2006. Sitges: Escola de Grallers de Sitges, 2006. CD.
 • Escola de Grallers de Sitges. Gralles i castells. Barcelona: Audiovisuals de Sarrià, 1995. CD.
 • Grallers de Sitges i Comissió de Festa Major i Santa Tecla (Ajuntament de Sitges). Festa Major de Sitges: els grallers de Sitges. Tralla Records, 2000. CD.
 • Filmoteca Espanyola. Filmacions del Corpus de Sitges els anys 1946, 1949, 1954, 1960 i 1967.
 • RTVE. DVD-Streaming.
 • Herga Films. Un dia al año. Filmació del Corpus de Sitges de 1968. DVD-Streaming.
 • Foment del Turisme de Sitges. La celebració del Corpus de Sitges. 2003. DVD.
 • Huntley Film Archives. Package Holidays in Spain, 1950’s. Filmació del Corpus de Sitges de 1955 en color. Web – Streaming.

 

FONS DOCUMENTALS, FOTOGRÀFICS I DE MATERIAL AUDIOVISUAL – PÚBLICS

 • Archivo Histórico Nacional

 • Arxiu Comarcal del Garraf

 • Arxiu Diocesà de Barcelona

 • Arxiu de la Catedral de Barcelona

 • Arxiu de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

 • Arxiu de l’Ajuntament de Sitges

 • Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 • Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 • Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Arxiu Nacional de Catalunya

 • Arxiu Parroquial de Sitges

 • Biblioteca Santiago Rusiñol

 • Biblioteca Roig i Raventós

 • Biblioteca Víctor Balaguer

 • Consorci del Patrimoni de Sitges

 • Col·lecció Escola de Grallers de Sitges

 • Col·lecció fotogràfica de l’Abans

 • Filmoteca Española

 • Fons Joan Amades. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

 • Grup d’Estudis Sitgetans

 • Portal de Archivos Españoles (PARES)

FONS DOCUMENTALS, FOTOGRÀFICS I DE MATERIAL AUDIOVISUAL – PRIVATS

 • Col·lecció Adrià Montroig i Meunier

 • Col·lecció Adrià Pagès Granados

 • Col·lecció Àlex Ferret

 • Col·lecció Blai Fontanals i Argenter

 • Col·lecció Cristian López Ferré

 • Col·lecció Eduard Tomás Sanahuja

 • Col·lecció Feliciana Pilar i Maria José Cots Bertran

 • Col·lecció Francesc Parra i Mestres

 • Col·lecció Ignasi Rubí González

 • Col·lecció Joan Yll Fontanals

 • Col·lecció Jordi Mirabent Castiel

 • Col·lecció Josep Mª Alegre

 • Col·lecció Mª Àngels Bartés Busom

 • Col·lecció Marga Domingo López

 • Col·lecció Miquel Marzal i Ortiz

 • Col·lecció Montserrat Marcet Soler

 • Col·lecció Pere Juventí Balcells i Recha

 • Col·lecció Rafael Casanova

 • Col·lecció Ramona Vendrell Fusté

 • Col·lecció Sebastià Giménez Mirabent

 • Col·lecció VisitSitges

 • Fons Casino Prado Suburense

 • Fons Foment de Sitges

 • Fons Societat Recreativa El Retiro

  (*) Publicació digitalitzada

Foto de capçalera: Quadre “La processó de Corpus” d’Arcadi Mas i Fondevila. Pintura a l’oli sobre tela, Sitges 1887. © Museu del Cau Ferrat de Sitges. Fons Cau Ferrat, núm. inv. 10.770, Tots els drets reservats.
Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.