BIBLIOGRAFIA

CORPUS de Sitges

PUBLICACIONS, FOTOGRAFIES, MATERIAL AUDIOVISUAL I FONS DOCUMENTALS DEL CORPUS DE SITGES

MONOGRAFIES

 • COLL i MIRABENT, Isabel. Fitxa: La processó de Corpus, d’Arcadi Mas i Fondevila. Museus de Sitges. Sitges, 2002.*
 • Les gràcies i perdons, que guanyen los confrares de la Confraria del Cos Preciós de Jesu Christ, instituïda en la església parroquial de Sant Barthomeu, y Santa Tecla, de la vila de Sitjes, Bisbat de Barcelona. Impremta Josep Forcada. Barcelona, 1676. Arxiu Històric Municipal de Sitges.
 • Llibre de Confrares de la Confraria de la Minerva de Sitges. IV.1. Confraria del Santíssim Sagrament. 1675. Arxiu Històric Municipal de Sitges.
 • MARZAL i ORTIZ, Miquel. “Mar al peu, clavells al niu”. La confecció de les catifes de Corpus. La Xermada. nº15. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2000.*

 • MARZAL i ORTIZ, Miquel. L’Altar i la catifa de flors del Cap de la Vila: 1952-1957. Les bases d’una manera d’entendre el seu disseny. GES. Sitges, 2012.*

 • MIRET MESTRE, Xavier. L’ou com balla. Una tradició arrelada al Corpus sitgetà. La Xermada. nº15. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2000.*

 • MIRABENT i MUNTANÉ, Antoni. Exposicions de Clavells – Catifes de flors per Corpus. Quaderns de Sitges. Ajuntament de Sitges. Sitges, 1997.*

 • MONTORNÈS i DALMAU, Frederic. Les catifes de flors a Sitges, un costum tradicional? GES. Quaderns nº 26. Sitges, 1988.*

 • SOLER i CARTRÓ, Josep. La Festa del Corpus en el Sitges Vuitcentista. El Eco de Sitges. 18 de juny de 1933.*

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. Corpus: La Festa. Història i evolució del Corpus de Sitges (1360-2017). Ajuntament de Sitges-GES. Sitges, juny 2017.*

 • YLL i MARTÍNEZ, Joan. Detalls del Corpus: en els altars de les cases particulars. La Xermada. Nº21. Sitges, 2001.*

 

BIBLIOGRAFIA REFERENT AL CORPUS DE SITGES

 • BALCELLS i RECHA, Pere Juventí. Gegants sitgetans. Retrospectiva del fet geganter sitgetà. Agrupació de Balls Populars de Sitges. Sitges, 2016.

 • CARBONELL i GENER, Josep. Don Josep Bonaventura Falç i el context històric de la seva època: una biografia local i una història política de les Espanyes i França: 1748-1803 – 1766-1808. Edicions de l’Eco de Sitges. Sitges, 1976.

 • CATASÚS, Trinitat. Poemes de Corpus. El Eco de Sitges. 25 de maig de 1924.*

 • CLARÀ i CARBONELL, Mn.Fèlix. LLOPIS i PUJOL, Bernadí. Dos treballs d’història de Sitges de mitjans del Segle XIX. GES. Sitges, 1982.

 • COLL i MIRABENT, Isabel. Arcadi Mas i Fondevila. El pintor poeta. El Centaure Groc. Barcelona, 2014.

 • Estado de las cofradías, hermandades y congregaciones correspondientes a Villafranca del Panadés (sic) junto con los pueblos de su partido remitida por el alcalde mayor, José Ignacio de Castelloi. CONSEJOS, 7106, Exp.65, N.2. AHN. PARES.*

 • FARRET i RAVENTÓS, Mn. Pau. Recull de datos per la historia de Sitges existents a l’Arxiu Parroquial. El Eco de Sitges. 1921-1924.*

 • FONTANALS, Blai. Cigiis (recull de dades històriques de Sitges).

 • FONTANALS, Blai. El distret món de la música Sitgetana. 1694-1920. Ajuntament de Sitges. Sitges, 2009.

 • FONTANALS, Blai. El refresc. L’Eco de Sitges. 29 de maig de 1983.*

 • FONTANALS, Blai. Els Entremesos (1ª part). “BESTIARIS”. EGS. Quadern nº4. Sitges, 1984.*

 • FONTANALS, Blai. Nosaltres, els grallers. Col·lecció EGS. Amalgama Edicions. Barcelona, 2010.*

 • JULIÀ i MASÓ, Bonaventura. Diari de guerra i postguerra. Sitges 1936-1942. GES. Sitges, 2002.

 • LLOPIS i BOFILL, Joan. Assaig històric sobre la Vila de Sitges. 1889. 3a edició facsímil. GES. Sitges, 2014.

 • MUNTANER i ALSINA, Carme. Festes i celebracions a Sitges els darrers segles medievals. Programa de Festa Major i Santa Tecla 2012. Sitges.*

 • Relación de las Fiestas que la Villa de Sitges en los dias 14, 15 i 16 de Mayo del Año 1814… Barcelona. Imprenta Rubió. 1814. X.Església. AHMSi.

 • ROCHA i SERRA, Joan Josep. Primeres dates cronològiques dels balls populars a Sitges. Fogall. nº3. Sitges, 1993.*

 • SERRAT, Mn. Joan. Llibre de les celebracions diàries. 11.04/03. AHPS.

 • SERRAT, Mn. Joan. Llibreta i Ordres, Notas, Cartas Circulars, y Diligencias. 1792-1814. APS.

 • SIERRA i FARRERAS, Roland. L’Abans. Recull gràfic de Sitges (1870-1965). Ed. Efadós. 2005.

 • SOLER i CARTRÓ, Josep. Costums perduts. Recull de visions i records d’un sitgetà. Ajuntament de Sitges. Sitges, 1995.

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. Els gegants moros d’en Querol i els gegants nous: La història mai explicada. La Xermada. nº50. Ajuntament de Sitges. Sitges, novembre 2017.*

 • TOMÀS SANAHUJA, Eduard. La recuperació dels balls populars acabada la guerra civil. Programa de Festa Major de Sitges. 2016.*

DOCUMENTS D’ARXIU

 • Comisión de Festejos de la Fiesta Mayor. 1900-1924. Gastos. VI.2. Festes i Tradicions. Pressupost Festa Major i Santa Tecla. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Comunicacions Ajuntament de Sitges: Corpus i Exposició de Clavells. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Factures per conceptes de Corpus. Ajuntament de Sitges. 1976 – 1979. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Festa Major. Sobre la processó de Sant Bartomeu. 1831. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Libro de Actas de la Junta de Obra de la Parroquia de Sitges años 1865-1866. X.Església. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Llibre d’Actes Municipals de Sitges. Segles XVII-XX. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Memorials i concòrdia feta entre lo iIlustre Capítol y la Vila acerca las obligacions del pàrroco o vicari curat de dita vila. X. Església. Plet de la Vicaria Perpètua. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Pagaments Ajuntament – Confraria de la Minerva. 1849 – 1857. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Plet de la Vicaria Perpètua. X. Església. Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Anotacions diverses. Corpus. Arxiu Parroquial de Sitges.

 • Full Dominical. Parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla.1939-1990. Arxiu Històric Municipal de Sitges – Biblioteca Santiago Rusiñol – Arxiu Parroquial de Sitges – Col·lecció Joan Yll Fontanals.

 • Gratiarum 1675-1678. f.41.48. Arxiu Diocesà de Barcelona

 • Llibre de Solemnitats. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 • Visites Pastorals a la Parròquia de Sitges. Segles XVII-XX. Arxiu Diocesà de Barcelona

PUBLICACIONS PERIÒDIQUES

SETMANARIS SITGETANS

 • Antologia de Sitges (1950 – 1955)*
 • Baluard de Sitges (1901 – 1924 i 1930 – 1936)*
 • Gaseta de Sitges (1929 – 1930)*
 • L’Eco de Sitges (1886 – 1936 i 1942 – actualitat)*
 • La Fita (1926 – 1931)*
 • La Punta (1924 – 1930) *
 • La Voz de Sitges (1894 – 1898)*
 • Maricel (1945 – 1950)*
 • Monitor (1921 – 1923)*
 • Revista Suburense (1877 – 1878)* 

PUBLICACIONS SITGETANES DE CULTURA POPULAR

 • Fogall (1992 – actualitat)*
 • L’Amic de les Arts (1926 – 1929)*
 • La Xermada (1996 – actualitat)*
 • Terramar (1919 – 1920)* 

PREMSA

 • Diari de Barcelona (1792 – 2009)*
 • Diari de Vilanova (1850 – actualitat)*
 • La Vanguardia (1881 – actualitat)* 

PROGRAMES DE LES FESTIVITATS SITGETANES

 • Programes de Corpus(1950 – actualitat)*
 • Programes de Festa Major de Sitges (1866 – actualitat)*
 • Programes de Santa Tecla (1952 – actualitat)*

ARXIUS EN LÍNIA DE CONSULTA DE PUBLICACIONS DIGITALITZADES

MATERIAL AUDIOVISUAL

 • Escola de Grallers de Sitges. 35 anys 1971-2006. Sitges: Escola de Grallers de Sitges, 2006. CD.
 • Escola de Grallers de Sitges. Gralles i castells. Barcelona: Audiovisuals de Sarrià, 1995. CD.
 • Grallers de Sitges i Comissió de Festa Major i Santa Tecla (Ajuntament de Sitges). Festa Major de Sitges: els grallers de Sitges. Tralla Records, 2000. CD.
 • Filmoteca Espanyola. Filmacions del Corpus de Sitges els anys 1946, 1949, 1954, 1960 i 1967.
 • RTVE. DVD-Streaming.
 • Herga Films. Un dia al año. Filmació del Corpus de Sitges de 1968. DVD-Streaming.
 • Foment del Turisme de Sitges. La celebració del Corpus de Sitges. 2003. DVD.
 • Huntley Film Archives. Package Holidays in Spain, 1950’s. Filmació del Corpus de Sitges de 1955 en color. Web – Streaming.

 

FONS DOCUMENTALS, FOTOGRÀFICS I DE MATERIAL AUDIOVISUAL – PÚBLICS

 • Archivo Histórico Nacional

 • Arxiu Comarcal del Garraf

 • Arxiu Diocesà de Barcelona

 • Arxiu de la Catedral de Barcelona

 • Arxiu de l’Agrupació de Balls Populars de Sitges

 • Arxiu de l’Ajuntament de Sitges

 • Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 • Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

 • Arxiu Històric Municipal de Sitges

 • Arxiu Nacional de Catalunya

 • Arxiu Parroquial de Sitges

 • Biblioteca Santiago Rusiñol

 • Biblioteca Roig i Raventós

 • Biblioteca Víctor Balaguer

 • Consorci del Patrimoni de Sitges

 • Col·lecció Escola de Grallers de Sitges

 • Col·lecció fotogràfica de l’Abans

 • Filmoteca Española

 • Fons Joan Amades. Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals

 • Grup d’Estudis Sitgetans

 • Portal de Archivos Españoles (PARES)

FONS DOCUMENTALS, FOTOGRÀFICS I DE MATERIAL AUDIOVISUAL – PRIVATS

 • Col·lecció Adrià Montroig i Meunier

 • Col·lecció Adrià Pagès Granados

 • Col·lecció Àlex Ferret

 • Col·lecció Blai Fontanals i Argenter

 • Col·lecció Cristian López Ferré

 • Col·lecció Eduard Tomás Sanahuja

 • Col·lecció Feliciana Pilar i Maria José Cots Bertran

 • Col·lecció Francesc Parra i Mestres

 • Col·lecció Ignasi Rubí González

 • Col·lecció Joan Yll Fontanals

 • Col·lecció Jordi Mirabent Castiel

 • Col·lecció Josep Mª Alegre

 • Col·lecció Mª Àngels Bartés Busom

 • Col·lecció Marga Domingo López

 • Col·lecció Miquel Marzal i Ortiz

 • Col·lecció Montserrat Marcet Soler

 • Col·lecció Pere Juventí Balcells i Recha

 • Col·lecció Rafael Casanova

 • Col·lecció Ramona Vendrell Fusté

 • Col·lecció Sebastià Giménez Mirabent

 • Col·lecció VisitSitges

 • Fons Casino Prado Suburense

 • Fons Foment de Sitges

 • Fons Societat Recreativa El Retiro

  (*) Publicació digitalitzada

Foto de capçalera: Quadre “La processó de Corpus” d’Arcadi Mas i Fondevila. Pintura a l’oli sobre tela, Sitges 1887. © Museu del Cau Ferrat de Sitges. Fons Cau Ferrat, núm. inv. 10.770, Tots els drets reservats.
Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.