LES AUTORITATS

CORPUS de Sitges

 

LES AUTORITATS DE LA FESTA

Juntament amb els representants públics de l’Ajuntament, representats per la Comissió Municipal de Corpus, i les autoritats eclesiàstiques de la vila, el/la pendonista de la Minerva és l’altra figura rellevant i de caire honorífic de la festa. La processó de Corpus, des dels seus inicis al segle XIV, constituïa una exposició tant del poder civil com eclesiàstic, i atesa la condició de ser la processó més prominent, la jerarquia i les posicions en el seguici estaven molt protocol·litzades per causa del gran nombre de disputes que això va suposar al llarg dels segles.

Concretament, la posició més rellevant, segons les ordinacions del Corpus, era la dels portants de les vares del pal·li, concretament la posició de la vara del mig de la dreta la de més rang (a la Processó de Corpus de Barcelona era la posició que ocupava el Rei). A Sitges, el tàlem el portaven durant segles els regidors municipals, posteriorment i ja entrats al segle XX, ho farien els membres de la confraria de la Minerva, i actualment aquesta tasca la realitzen el Cos de Portants del Tàlem de la parròquia.

L’altra posició rellevant és la del Penó de la Minerva, que tradicionalment precedeix el pas de la custòdia amb el Santíssim Sagrament. Històricament, ja que la Confraria de la Minerva de Sitges es funda abans del 1635,  els portants del penó, pendonista i cordonistes, eren el clavari i els 2 administradors de la Confraria de la Minerva. A partir del 1912, el pendonista i cordonistes deixaran de ser exclusivament el clavari i els administradors de la confraria, i es triarà cada any un pendonista, que escollirà dos cordonistes perquè l’acompanyin. Primerament el pendonista formava part de la Confraria de la Minerva i un dels cordonistes també n’havia de ser membre.

Actualment, el pendonista de la Minerva és nomenat a partir de la tria conjunta que fan la Comissió Municipal de Corpus i la Parròquia de Sitges. Aquest és un honor que recau en persones fortament vinculades a la festivitat o amb una llarga trajectòria en aquesta. El pendonista serà qui designarà els cordonistes que l’acompanyaran portant el penó durant la Processó de Corpus.

Des dels seus inicis la Confraria de la Minerva va estar formada per confraresses i confrares, però les figures de clavari i administradors de la Confraria les havien ocupat únicament confrares, fet que va suposar que al llarg dels segles els portants del penó sempre fossin membres masculins. Actualment la persona designada com a pendonista, d’igual manera que a qui designi com a cordonistes, són tant dones com homes. La Comissió Municipal de Corpus també és la responsable de designar la persona que s’encarregarà de declamar el Pregó del Clavell. Acte que s’inicià el 1962 i que actualment es realitza la vigília de Corpus, al voltant de l’Exposició de Clavells, en els jardins de la Societat Recreativa El Retiro.

LLISTAT DE PENDONISTES

Consulta el llistat de Pendonistes del Corpus

MÉS INFORMACIÓ

Per a una informació més àmplia i detallada sobre la història del Corpus de Sitges, consulteu principalment els següents estudis monogràfics (aquí disponibles):

  • TOMÁS SANAHUJA, Eduard. CORPUS: LA FESTA. Història i evolució del Corpus de Sitges (1360-2017). Ajuntament de Sitges – Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges, 2017.
  • MIRABENT i MUNTANÉ, Antoni. Exposicions de Clavells. Catifes de flors per Corpus. Ajuntament de Sitges. Sitges, 1997.

Per a més informació podeu consultar l’apartat Bibliografia on trobareu totes les publicacions, fotografies, materials audiovisuals i fons documentals més rellevants sobre el Corpus de Sitges.

Foto de capçalera: La processó de Corpus arribant al Cap de la Vila. Corpus, 2015. © Autor: Josep Maria Alegre, Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.