EL PENÓ DE LA MINERVA

CORPUS de Sitges

PENÓ DE LA MINERVA – PENDONISTES I CORDONISTES

Des de la formació de les primeres confraries de la Minerva al segle XVI, el seu penó sempre ha anat en un lloc preferent a la processó, precedint el pas de la custòdia. A Sitges, la Confraria de la Minerva es funda abans del 1635 i el penó de la Minerva ja es documenta a finals del segle XVIII. El 1854, la confraria estrena un nou penó, brodat en or a la botiga especialitzada de Bonaventura Ullé a Barcelona. Des d’aquell moment i fins a l’actualitat aquest penó, el més antic de les processons sitgetanes, precedirà el pas de la custòdia.

Històricament els portants del penó, pendonista i cordonistes, eren els 2 administradors de la Confraria de la Minerva i el clavari. A partir del 1912, el pendonista i  els cordonistes deixaran de ser exclusivament el clavari i els administradors de la confraria, i s’elegirà cada any un pendonista que assignarà dos cordonistes que l’acompanyin. Primerament el pendonista formava part de la Confraria de la Minerva i un dels cordonistes també n’havia de formar part. Actualment, el pendonista és un honor que recau en persones fortament vinculades a la festivitat o amb una llarga trajectòria en aquesta. El pendonista és qui triarà els dos cordonistes que l’acompanyaran portant el penó.

EL PENÓ DE LA MINERVA EN IMATGES

– FEU CLIC PER ACCEDIR-HI –

Foto de capçalera: El Penó de la Minerva precedit de les pubilles arribant a l’entrada de l’església a l’any 2014. © Autor: Josep Maria Alegre, Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.