EL TABERNACLE AMB LA CUSTÒDIA SOTA TÀLEM

CORPUS de Sitges

TABERNACLE AMB LA CUSTÒDIA I EL SANTÍSSIM SAGRAMENT SOTA TÀLEM

Seguidament el celebrant i concelebrants, juntament amb els acòlits, porten i acompanyen el pas de la custòdia amb el Santíssim Sagrament. La custòdia tant la porta el mateix rector com es mostra a sobre del tabernacle. L’ús de la custòdia per les processons de Corpus ja es documenta el 1342. A Sitges, l’actual custòdia està realitzada el 1948, i l’actual tàlem s’estrenà el 1951. A Sitges ja es té documentació sobre la custòdia des d’abans del 1792, any en què s’indica que la nova custòdia encarregada per la Confraria de la Minerva era especialment valuosa (4300 lliures). També es documenta el 1814  que s’ha adquirit un nou tàlem.

Ser un portant de les vares del tàlem, des dels inicis de la festivitat del Corpus, ha suposat ocupar un dels llocs més importants de la processó, fins i tot va estipular-se’n  una jerarquia concreta. La vara del mig del costat dret era considerada la més important i a la processó de Barcelona, hi tenia reservat el lloc el Rei, que si no hi participava, delegava el seu lloc a la següent persona de més rang. A Sitges eren els regidors municipals els qui portaven les vares del tàlem (sis en total) fins a l’actualitat, en què realitzen aquesta tasca el “cos de portants” de la parròquia.

També històricament, acompanya el pas de la custòdia i el tàlem el cos de guàrdia vestit de gala i finalment la banda de música. Que la banda de música tanqui la processó és un detall històric i tradicional en totes les processons de Corpus i, per tant, documentat habitualment. A Sitges ho està des dels primers setmanaris locals (a finals del segle XIX). Antigament, era la banda del mestre de capella qui tenia l’honor de ser la que tancava la processó i actualment és la Cobla Sitgetana qui ho fa.

EL TABERNACLE AMB LA CUSTÒDIA SOTA TÀLEM EN IMATGES

– FEU CLIC PER ACCEDIR-HI –

Foto de capçalera: Arribada de la custòdia en el tabernacle sota tàlem a l’església parroquial. Els balls folklòrics participants en la Processó esperen la seva entrada a l’any 2016. © Autor: Adrià Montroig i Meunier ,Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta publicació sense l’autorització expressa del seu autor/a.